Siedlce – Biała Podlaska (przez Międzyrzec Podlaski)

Odwróć kie­ru­nek

1. Odjazd z Sie­dlec – ul. Sien­kie­wi­cza 59
Prze­woź­nik Jur­ba­tom

06:25 A 1-6
08:30 SA 1-5
11:00 A 1-6
14:20 SA 1-5
16:15 1-7*
17:40 SA 1-5
17:50 d 7

Legenda:
S – kur­suje w dni nauki szkol­nej
A – nie kur­suje w święta
d – nie kur­suje 1 stycz­nia, w pierw­szy i drugi dzień Świąt Wiel­ka­noc­nych oraz w dniach 25 i 26 grud­nia
1-7* – kur­suje od ponie­działku do soboty oprócz świąt; kur­suje w nie­dziele z wyjąt­kiem nie­dziel w okre­sie ferii let­nich (od 30 czerwca do 30 wrze­śnia)
1-6 – kur­suje od ponie­działku do soboty
1-5 – kur­suje od ponie­działku do piątku
7 – kur­suje tylko w nie­dziele

2. Odjazd z Sie­dlec – przy­sta­nek miej­ski Sien­kie­wi­cza 01
Prze­woź­nik Gar­den Service
, kursy na tra­sie War­szawa – Biała Pod­la­ska przez Sie­dlce, Mię­dzy­rzec Pod­la­ski

10:57 *L 1-7
14:22 *L 1-7
19:17 *L 1-7
22:12 *L 1-7

Legenda:
* – kurs reali­zo­wany we współ­pracy pomię­dzy Gar­den Service a PolskiBus.com
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
1-7 – kur­suje cały tydzień

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 14 czerwca 2017 r.

20 odpowiedzi na „Siedlce – Biała Podlaska (przez Międzyrzec Podlaski)” - Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ROZKŁAD JAZDY 2017

Biała Podlaska-Lublin (przez Radzyń)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Radzyń)
    Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Radzyń)
Biała Podlaska - Lublin (przez Parczew)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Par­czew)
    Lublin - Biała Podlaska (przez Parczew)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Par­czew)
Biała Podlaska - WarszawaBiała Pod­la­ska - War­szawa
    Warszawa - Biała PodlaskaWar­szawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - BiałystokBiała Pod­la­ska - Bia­ły­stok
    Białystok - Biała PodlaskaBia­ły­stok - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SiedlceBiała Pod­la­ska - Sie­dlce
    Siedlce - Biała PodlaskaSie­dlce - Biała Pod­la­ska
Szwagry Komunikacja Prywatna"Szwa­gry"
Biała Podlaska - Międzyrzec PodlaskiBiała Pod­la­ska - Mię­dzy­rzec Pod­la­ski
Biała Podlaska - TerespolBiała Pod­la­ska - Tere­spol
    Terespol - Biała PodlaskaTere­spol - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WiszniceBiała Pod­la­ska - Wisz­nice
    Wisznice - Biała PodlaskaWisz­nice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WłodawaBiała Pod­la­ska - Wło­dawa
    Włodawa - Biała PodlaskaWło­dawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - ŁosiceBiała Pod­la­ska - Łosice
    Łosice - Biała PodlaskaŁosice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KodeńBiała Pod­la­ska - Kodeń
    Kodeń - Biała PodlaskaKodeń - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Leśna PodlaskaBiała Pod­la­ska - Leśna Pod­la­ska
    Leśna Podlaska - Biała PodlaskaLeśna Pod­la­ska - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Komarówka PodlaskaBiała Pod­la­ska - Koma­rówka Pod­la­ska
Lublin - BiałystokLublin - Bia­ły­stok
Lublin - ParczewLublin - Par­czew
Biała Podlaska - TucznaBiała Pod­la­ska - Tuczna
    Tuczna - Biała PodlaskaTuczna - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SerpeliceBiała Pod­la­ska - Ser­pe­lice
    Serpelice - Biała PodlaskaSer­pe­lice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KonstantynówBiała Pod­la­ska - Kon­stan­ty­nów
    Konstantynów - Biała PodlaskaKon­stan­ty­nów - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Janów PodlaskiBiała Pod­la­ska - Janów Pod­la­ski
    Janów Podlaski - Biała PodlaskaJanów Pod­la­ski - Biała Pod­la­ska