Siedlce – Biała Podlaska (przez Międzyrzec Podlaski)

Odwróć kie­ru­nek

1. Odjazd z Sie­dlec – ul. Sien­kie­wi­cza 59
Prze­woź­nik Jur­ba­tom

06:25 A 1-6
08:30 SA 1-5
11:00 A 1-6
14:20 SA 1-5
16:15 1-7*
17:40 SA 1-5
17:50 d 7
Legenda
S – kur­suje w dni nauki szkol­nej
A – nie kur­suje w święta
d – nie kur­suje 1 stycz­nia, w pierw­szy i drugi dzień Świąt Wiel­ka­noc­nych oraz w dniach 25 i 26 grud­nia
1-7* – kur­suje od ponie­działku do soboty oprócz świąt; kur­suje w nie­dziele z wyjąt­kiem nie­dziel w okre­sie ferii let­nich (od 30 czerwca do 30 wrze­śnia)
1-6 – kur­suje od ponie­działku do soboty
1-5 – kur­suje od ponie­działku do piątku
7 – kur­suje tylko w nie­dziele


2. Odjazd z Sie­dlec – przy­sta­nek miej­ski Sien­kie­wi­cza 01
Prze­woź­nik Gar­den Service
, kursy na tra­sie War­szawa – Biała Pod­la­ska przez Sie­dlce, Mię­dzy­rzec Pod­la­ski

10:57 *L 1-7
14:22 *L 1-7
18:57 *L 1-7
22:12 *L 1-7
Legenda
* – kurs reali­zo­wany we współ­pracy pomię­dzy Gar­den Service a PolskiBus.com
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
1-7 – kur­suje cały tydzień
16 – kur­suje w ponie­działki i soboty
156 – kur­suje w ponie­działki, piątki i soboty

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 22 stycz­nia 2017 r.

20 odpowiedzi na „Siedlce – Biała Podlaska (przez Międzyrzec Podlaski)” - Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>