Warszawa – Biała Podlaska (przez Międzyrzec Podlaski)

Odwróć kie­ru­nek

1. Odjazd z War­szawy – Plac Defi­lad 1 (Pałac Kul­tury)
Prze­woź­nik Gar­den Service
– busy

08:05 L 1-7
09:15 L 1-7
09:45 L 16
10:30 L 1-7
12:00 L 1-7
12:40 L 1-7
13:45 L 156
14:30 L 1-7
15:30 L 1-7
16:35 L 1-7
17:15 L 567
17:45 L 1-7
18:35 L 1-7
19:45 L 1-7
20:30 L 1-7
21:35 L 1-7
22:30 L 1-7
Legenda
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
1-7 – kur­suje cały tydzień
16 – kur­suje w ponie­działki i soboty
156 – kur­suje w ponie­działki, piątki i soboty
567 – kur­suje w piątki, soboty i nie­dziele


2. Odjazd z War­szawy – ul. Lubel­ska
Prze­woź­nik Trans-Mar
– busy

10:10 L//
15:20 L//
16:50 Lm57//
19:15 Lm//
21:15 Lm57//
Legenda
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
m – nie kur­suje 24 grud­nia i 31 grud­nia
57 – kur­suje w piątki i w nie­dziele
// – kurs rela­cji Warszawa-Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska-Włodawa


3. Odjazd z War­szawy – Metro Poli­tech­nika
Prze­woź­nik Ola­trans
– busy

08:30 L
12:35 L
19:00 L
21:25 L
Legenda
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 21.01.2015

15 odpowiedzi na „Warszawa – Biała Podlaska (przez Międzyrzec Podlaski)” - Dodaj komentarz

 • Tsuki pisze:

  Ile jedzie bus z pl. Defi­lad w War­sza­wie do Bia­łej Pod­la­skiej? I na jakich przy­stan­kach w Bia­łej Pod­la­skiej busy te się zatrzy­mują?

  • Adam pisze:

   Jedzie ponad 2,5 godziny. Zatrzy­muje się na War­szaw­skiej, Arty­le­ryj­skiej, Nowej i na koń­co­wym na Placu Woj­ska Pol­skiego.

  • Adam pisze:

   Przy­stanki Ola­trans to Plac Szem­beka 01/02, Rondo Wia­traczna 01/03, Metro Poli­tech­nika 09. Trans-Mar zaś zatrzy­muje się na Lubel­skiej 20/20a

 • Beata pisze:

  Witam,
  Chcia­łą­bym kupić 2 bilety na kurs z war­szawy do bia­łej pod­la­skiej w dniu 27.07.2013 o godz 12 i 2 bilety z bia­łej pod­la­skiej do war­szawy w dniu 28.07.2013 dowolna godzina

  Pro­sze mi powie­dziec czy sa jakies miej­sca i ile kosz­tuje bilet?

 • Agnieszka pisze:

  Witam ser­decz­nie w czwar­tek 20 grud­nia chcia­łam zamó­wić trans­port z war­szawy do Bia­łej pod­la­ski odjazd godzina 12 na 2 osoby.
  Pro­szę napi­sać czy jest moż­liwa rezer­wa­cja może jakis numer tele­fonu???

  • Adammobp pisze:

   Rezer­wa­cja miejsc u prze­woź­nika, o któ­rym Pani pisze (Gar­den Service) jest moż­liwa. Numer tele­fonu znaj­dzie Pani na stro­nie ‚Prze­woź­nicy’

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>