Terespol-Biała Podlaska

Odwróć kie­ru­nek

Gar­den Service – odjazd z Tere­spola (Dwo­rzec PKP)

  • Terespol-BIAŁA PODLASKA przez MAŁASZEWICZE, WÓLKA DOBRYŃSKA

05:55 L 1-7
06:30 LS 1-5
06:40 L 1-6
07:00 L 1-7
07:50 LS 1-5
08:30 L 1-7
09:20 LS 1-5
11:00 L 1-7
12:30 LS 1-5
13:20 L 1-7
14:30 LS 1-5
15:00 L 1-7
16:00 L 1-7
16:30 L 1-7
17:10 LS 1-5
17:55 L 1-7
19:20 L 1-5
20:10 L 1-7
21:00 L 1-7


  • Terespol-BIAŁA PODLASKA przez KOROSZCZYN, DOBRYŃ DUŻY

06:45 LS 1-5
07:40 L 1-7
10:20 L 1-5
14:20 L 1-7
15:10 LS 1-5
16:10 L 1-5
17:20 LS 1-5
18:30 L 1-7


  • Terespol-BIAŁA PODLASKA przez NEPLE, KIJOWIEC

06:10 LS 1-5
09:10 L 1-7
13:45 L 1-6
16:20 L 1-7
19:00 LS 1-5

Legenda
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
S – nie kur­suje w dni wolne od nauki
1-5 – kur­suje od ponie­działku do piątku
1-6 – kur­suje od ponie­działku do soboty
1-7 – kur­suje od ponie­działku do nie­dzieli

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 28 lutego 2016 r.

  • Andrzej pisze:

    Ta strona jest nie­czy­telna dla czy­ta­ją­cego skąd na przy­kład mam wie­dzieć o któ­rej godzi­nie będzie w mojej miej­sco­wo­ści gar­den skoro są napi­sane tylko godziny któ­rych też nie znam zna­cze­nia bo nic mi nie mówią. Chciał bym się dowie­dzieć np. o któ­rej będzie gar­den w Zale­siu jadący do Bia­łej Pod­la­skiej i nawet tego z tego roz­kładu nie odczy­tam.
    Bym był wdzięczny gdyby zmie­niono ten roz­kład jazdy na bar­dziej czy­telny i dokładny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>