Szwagry

Szwa­gry Komu­ni­ka­cja Pry­watna – odjazd z Bia­łej Pod­la­skiej (Przy­sta­nek Komu­ni­ka­cji Pry­wat­nej) ul. Żerom­skiego

  legerong>ŁOMAZY

07:15 FDA
09:15 FDA
11:15 FDA
13:05 FDA
13:50 FDSA
15:15 FDA
16:55 FDA


 • Biała Pod­la­ska – KOMARÓWKA PODLASKA przez ROSSOSZ

06:40 FDA
13:35 FDA
15:50 FDA
17:00 FDA


 • Biała Pod­la­ska – ROSSOSZ

19:20 FDA


 • Biała Pod­la­ska – LUBENKA

15:45 FDA

Legenda:
F – kur­suje od ponie­działku do piątku
D – nie kur­suje 24-26 grud­nia, 31 grud­nia, 1 stycz­nia, w Wielką Sobotę, w pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
A – nie kur­suje w nie­dziele i święta
S – kur­suje w dni nauki szkol­nej

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 7 maja 2017 r.

 • J pisze:

  Witam,
  ile kosz­tuje bilet z Bia­łej Pod­la­skiej do Ros­so­sza i skąd są odjazdy i w jakich godzi­nach w dni powsze­dnie.

  pozdra­wiam,
  J.

  • LOL pisze:

   MASZ PUSTAKU LEGENDE , NIE UMIESZ CZYTAĆ ? -.-
   Legenda
   F – kur­suje od ponie­działku do piątku
   D – nie kur­suje 24-26 grud­nia, 31 grud­nia, 1 stycz­nia, w Wielką Sobotę, w pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
   A – nie kur­suje w nie­dziele i święta
   S – kur­suje w dni nauki szkol­nej

 • Justyna pisze:

  witam, czy jeź­dzi­cie w nie­dziele? jesli tak to z Bia­łej o któ­rej są do Łomaz i powrotne z Łomaz do Bia­łej? dzie­kuję ślicz­nie za odpo­wiedź 😉

  • Adammobp pisze:

   My aku­rat nigdzie nie jeź­dzimy 🙂

   Prze­woź­nik Szwa­gry w nie­dziele nie jeź­dzi.

   Dla­tego pole­cam prze­woź­ni­ków jeż­dżą­cych na tra­sie Lublin-Biała Podlaska-Lublin przez Par­czew, by z nimi doje­chać do Łomaz czy z Łomaz do Bia­łej.

 • Marcin pisze:

  Czy jeż­dżą jesz­cze Pań­stwo na tra­sie Lublin-Biała Podlaska-Lublin? Jeżeli tak to skąd jest odjazd w Lubli­nie i o któ­rej.

  • Adammobp pisze:

   Nie, nie, my nigdzie nie jeź­dzimy 😀

   Jak cho­dzi o firmę Szwa­gry – do Lublina nie jeż­dżą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ROZKŁAD JAZDY 2017

Biała Podlaska-Lublin (przez Radzyń)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Radzyń)
    Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Radzyń)
Biała Podlaska - Lublin (przez Parczew)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Par­czew)
    Lublin - Biała Podlaska (przez Parczew)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Par­czew)
Biała Podlaska - WarszawaBiała Pod­la­ska - War­szawa
    Warszawa - Biała PodlaskaWar­szawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - BiałystokBiała Pod­la­ska - Bia­ły­stok
    Białystok - Biała PodlaskaBia­ły­stok - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SiedlceBiała Pod­la­ska - Sie­dlce
    Siedlce - Biała PodlaskaSie­dlce - Biała Pod­la­ska
Szwagry Komunikacja Prywatna"Szwa­gry"
Biała Podlaska - Międzyrzec PodlaskiBiała Pod­la­ska - Mię­dzy­rzec Pod­la­ski
Biała Podlaska - TerespolBiała Pod­la­ska - Tere­spol
    Terespol - Biała PodlaskaTere­spol - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WiszniceBiała Pod­la­ska - Wisz­nice
    Wisznice - Biała PodlaskaWisz­nice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WłodawaBiała Pod­la­ska - Wło­dawa
    Włodawa - Biała PodlaskaWło­dawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - ŁosiceBiała Pod­la­ska - Łosice
    Łosice - Biała PodlaskaŁosice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KodeńBiała Pod­la­ska - Kodeń
    Kodeń - Biała PodlaskaKodeń - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Leśna PodlaskaBiała Pod­la­ska - Leśna Pod­la­ska
    Leśna Podlaska - Biała PodlaskaLeśna Pod­la­ska - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Komarówka PodlaskaBiała Pod­la­ska - Koma­rówka Pod­la­ska
Lublin - BiałystokLublin - Bia­ły­stok
Lublin - ParczewLublin - Par­czew
Biała Podlaska - TucznaBiała Pod­la­ska - Tuczna
    Tuczna - Biała PodlaskaTuczna - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SerpeliceBiała Pod­la­ska - Ser­pe­lice
    Serpelice - Biała PodlaskaSer­pe­lice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KonstantynówBiała Pod­la­ska - Kon­stan­ty­nów
    Konstantynów - Biała PodlaskaKon­stan­ty­nów - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Janów PodlaskiBiała Pod­la­ska - Janów Pod­la­ski
    Janów Podlaski - Biała PodlaskaJanów Pod­la­ski - Biała Pod­la­ska