Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń Podlaski)

Odwróć kie­ru­nek

1. Busy – odjazd z Lublina (Dwo­rzec Główny PKS) Al. Tysiąc­le­cia
Prze­woź­nicy:
- BP Tour – 05:40, 06:45, 08:25, 08:50, 09:00, 09:35, 10:40, 14:25, 15:08, 15:27, 16:10, 17:50, 19:58
- Gar­den Service – 13:00, 14:45
- Jerzy Kostrzewa – 06:30, 09:55, 10:20, 10:59, 11:17, 11:35, 11:50, 13:42, 14:55, 15:45, 15:55, 17:05, 17:30, 18:17, 19:25
- Kazi­mierz Cha­bros – 07:20, 07:40, 12:50, 13:15
- Ola­trans – 08:00, 12:10, 16:35, 18:45

05:40 U 1-7
06:30 LkAo 1-6
06:45 U 1-6
07:20 L 1-7
07:40 L 1-6
08:00 LE 1-6
08:25 U 1-7
08:50 UE 567
09:00 U 1-7
09:35 UA 1-6
09:55 Lko 1-7
10:20 Lk 1-7
10:40 UA 1-6
10:59 Dk 1-7
11:17 DkEA 1-7
11:35 DkA L 1-7
11:50 Lkm 1-7
12:10 L 1-7
12:50 L 1-7
13:00 L 1-7
13:15 L 1-7
13:42 Lkm 1-7
14:25 R 1-7
14:45 L 1-6
14:55 Dk 1-7
15:08 UE 1-7
15:27 R 1-7
15:45 Lko 1-7
15:55 DkEF 1-5
16:10 R 1-7
16:35 L 1-7
17:05 Dk 1-7
17:30 Dk 1-7
17:50 R 1-7
18:17 Dk 1-7
18:45 L 1-7
19:25 Dk 1-7
19:58 Uh 567
Legenda
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
U – nie kur­suje 25 grud­nia, 1 stycz­nia i pierw­szy dzień Wiel­ka­nocy
D – nie kur­suje 24-26 grud­nia, 31 grud­nia, 1 stycz­nia, w Wielką Sobotę, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
R – nie kur­suje 25 grud­nia i w pierw­szy dzień Wiel­ka­nocy
A – nie kur­suje w nie­dziele i święta
E – nie kur­suje w okre­sie let­nich waka­cji szkol­nych
F – kur­suje w dni robo­cze od ponie­działku do piątku
g – nie kur­suje w Wielką Sobotę
h – nie kur­suje 24 grud­nia
k – nie kur­suje 1 listo­pada
m – nie kur­suje 24 grud­nia i 31 grud­nia
o – nie kur­suje 24 grud­nia i w Wielką Sobotę
1-7 – kur­suje od ponie­działku do nie­dzieli
1-6 – kur­suje od ponie­działku do soboty
1-5 – kur­suje od ponie­działku do piątku
1567 – kur­suje w ponie­działki, piątki, soboty i nie­dziele
567 – kur­suje w piątki, soboty i nie­dziele
57 – kur­suje w piątki i w nie­dziele
7 – kur­suje w nie­dziele
2. PKS – odjazd z Lublina (Dwo­rzec Główny PKS) Al. Tysiąc­le­cia
Prze­woź­nicy:
- PKS Radzyń Pod­la­ski – 14:00

14:00 // 1-7
Legenda
1-7 – kur­suje od ponie­działku do nie­dzieli
// – kurs rela­cji Lublin-Biała Podlaska-Białystok

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 24.07.2014

87 odpowiedzi na „Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń Podlaski)” - Dodaj komentarz

 • Karolina pisze:

  Witam, chcia­ła­bym dowie­dzieć się skąd odjeż­dża jutrzej­szy (26.07) bus – prze­woź­nik Jerzy Kostrzewa o 10:20 i BP tour o 10:35?

  • Adam pisze:

   To zależy, co rozu­miemy pod poję­ciem „nor­mal­nie” :) Można przy­pusz­czać, że nie będzie wszyst­kich kur­sów.

 • Kasia pisze:

  Czy dziś kur­suje bus o godzi­nie 15.45 Lublin- Biiała Pod­la­ska? Trzeba wcze­sniej zare­zer­wo­wać ilet czy mozna wyku­pic u kie­rowcy? I z jakiego sta­no­wi­ska odjez­dza?

  • Adam pisze:

   Powi­nien kur­so­wać, lecz nie zdzi­wił­bym się, gdyby go nie było. Bilet można u kie­rowcy kupić. Ze sta­no­wi­ska 14.

  • Adam pisze:

   3 maja to taki dzień, gdy zazwy­czaj nie ma komu­ni­ka­tów odno­śnie nie­re­ali­zo­wa­nych kur­sów, a w prak­tyce czę­ści po pro­stu nie ma.

 • Adrian pisze:

  Z jakiego sta­no­wi­ska odjeż­dżają busy z dworca pks w Lubli­nie? i czy bilety trzeba wcze­sniej rezer­wo­wać czy po pro­stu kupuje się u kie­rowcy?

  • Adam pisze:

   Ze sta­no­wi­ska 14 odjeż­dżają busy do Bia­łej Pod­la­skiej jadące przez Radzyń Pod­la­ski. Bilety kupuje się u kie­rowcy. Prze­woź­nik BP Tour ofe­ruje poza tym moż­li­wość kupna biletu przez Inter­net w dobrej cenie.

  • Adammobp pisze:

   Bus z Lublina do Mię­dzy­rzeca Pod­la­skiego jedzie około 1 godz. 40 minut – 1 godz. 50 minut. Pro­szę tyle doli­czyć do tych godzin odjaz­dów.

 • asia pisze:

  Witam a mam pyta­nie gdzie w Bia­łej się zatrzy­muja busy? I czy jest moż­li­wosc wysiąść wcze­sniej np. naj­bli­żej miej­sca doce­lo­wego, bo inte­re­suje mnie ul. Księ­cia Witolda.

  • Adammobp pisze:

   Można wysiąść na ul. Arty­le­ryj­skiej koło sta­dionu oraz na ul. Nowej koło cmen­ta­rza. Przy­sta­nek koń­cowy to ul. Żerom­skiego koło poli­cji.

 • tom pisze:

  O któ­rej jutro odjeż­dzają busy z Radzy­nia Podl. do Bia­łej Podl. mię­dzy 8-9.30? i czy zatrzy­mują się koło sta­dionu?

  • Adammobp pisze:

   Doli­czyć do tych godzin około 1 godzinę i 10 minut. W przy­padku gor­szych warun­ków na dro­dze na pewno wię­cej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>