Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń Podlaski)

Odwróć kie­ru­nek

Kursy na tra­sie Lublin – Biała Pod­la­ska przez Lubar­tów, Kock, Radzyń Pod­la­ski, Mię­dzy­rzec Pod­la­ski.
Odjazd z Lublina, Dwo­rzec Auto­bu­sowy (Dwo­rzec Główny PKS) Al. Tysiąc­le­cia 6

05:40 U 1-7
06:30 LkAo 1-6
06:45 U 1-6
07:20 L 1-7
07:40 L 1-6
08:00 DEw 1-6
08:25 U 1-7
08:50 UE 567
09:00 U 1-7
09:35 UA 1-6
09:55 Lko 1-7
10:05 X 1-7
10:20 Lk 1-7
10:40 UA 1-6
10:59 Dk 1-7
11:17 DkEA 1-6
11:35 DkA 1-6
11:50 Lkm 1-7
12:10 Dw 1-7
12:50 L 1-7
13:00 L 1-7
13:15 L 1-7
13:42 Lkm 1-7
14:00 // 1-7
14:25 S 1-7
14:45 LA 1-6
14:55 Dk 1-7
15:08 UE 1-7
15:27 S 1-7
15:45 Lko 1-7
16:10 S 1-7
16:35 Dw 1-7
17:05 Dk 1-7
17:30 Dk 1-7
17:50 S 1-7
18:00 X 1-7
18:17 Dk 1-7
18:45 Dw 1-7
19:25 Dk 1-7
19:58 Uh 567
20:15 X 1-7
Legenda
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
U – nie kur­suje 25 grud­nia, 1 stycz­nia i pierw­szy dzień Wiel­ka­nocy
D – nie kur­suje 24-26 grud­nia, 31 grud­nia, 1 stycz­nia, w Wielką Sobotę, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
X – kurs eks­pre­sowy; nie kur­suje 24-25 grud­nia, 31 grud­nia, w Wielką Sobotę, w pierw­szy dzień Wiel­ka­nocy
S – nie kur­suje 25 grud­nia i w pierw­szy dzień Wiel­ka­nocy
A – nie kur­suje w nie­dziele i święta
E – nie kur­suje w okre­sie let­nich waka­cji szkol­nych
h – nie kur­suje 24 grud­nia
k – nie kur­suje 1 listo­pada
m – nie kur­suje 24 grud­nia i 31 grud­nia
o – nie kur­suje 24 grud­nia i w Wielką Sobotę
w – nie kur­suje w Boże Ciało
1-7 – kur­suje od ponie­działku do nie­dzieli
1-6 – kur­suje od ponie­działku do soboty
567 – kur­suje w piątki, soboty i nie­dziele
// – kurs rela­cji Lublin-Biała Podlaska-Białystok

Prze­woź­nicy:
- BP Tour – 05:40, 06:45, 08:25, 08:50, 09:00, 09:35, 10:40, 14:25, 15:08, 15:27, 16:10, 17:50, 19:58
- Gar­den Service – 10:05, 13:00, 14:45, 18:00, 20:15
- Jerzy Kostrzewa – 06:30, 09:55, 10:20, 10:59, 11:17, 11:35, 11:50, 13:42, 14:55, 15:45, 17:05, 17:30, 18:17, 19:25
- Kazi­mierz Cha­bros – 07:20, 07:40, 12:50, 13:15
- Ola­trans – 08:00, 12:10, 16:35, 18:45
- PKS Radzyń Pod­la­ski – 14:00

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 26 marca 2016 r.

152 odpowiedzi na „Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń Podlaski)” - Dodaj komentarz

  • Adam pisze:

   Jeśli jedziemy z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej, busy wyru­szają z Dworca Auto­bu­so­wego przy al. Tysiąc­le­cia. Przy­stanki są jesz­cze na ul. Unic­kiej i Al. Sp. Pracy. Trzeba jed­nak zazna­czyć, że nie­kiedy na Dworcu wsiada taka liczba pasa­że­rów, że kie­rowca nie weź­mie innych pasa­że­rów z pozo­sta­łych przy­stan­ków. Ponadto kie­rowcy nie zatrzy­mują się na ul. Unic­kiej i Al. Sp. Pracy, o ile nie widzą u pasa­że­rów zamiaru podróży danym kur­sem.

 • Jacek pisze:

  Czy na tra­sie Lublin-Białą Pod­la­ska jeż­dżą rów­nież nor­malne duże auto­busy w któ­rych czło­wiek nie czuje się jak worek kartofli,jeśli tak to pro­szę o info o które auto­busy cho­dzi.

  • Adam pisze:

   W stycz­niu BP Tour pod­sta­wił duży auto­bus. Więc od święta się zda­rza :) Daw­niej PKS Radzyń Pod­la­ski pod­sta­wiał auto­bus, w tej chwili nie­ko­niecz­nie. Krótko mówiąc, nie jest dobrze.

 • gośććć pisze:

  Czy bus wyjeż­dza­jący z lublina 9:55 jeź­dzi i o któ­rej powin­nam się go spo­dzie­wać w Mię­dzy­rzecu pod­la­skim .? :)

  • Adam pisze:

   Raczej jeź­dzi. Będzie w Mię­dzy­rzecu po około 1 godzi­nie i 40 minu­tach jazdy.

 • Wojtek pisze:

  Witam, z jakiego sta­no­wi­ska odjeż­dżają z Lublina busy Jerzego Kostrzewy? Oczy­wi­ście do Bia­łej. Z góry dzięki!

  • Adam pisze:

   Z tych na tra­sie Lublin-Biała Pod­la­ska przez Radzyń Pod­la­ski jedy­nie wcho­dzi w grę bus o 19:58.

 • Radek pisze:

  Witam,
  czy dzi­siej­szy prze­jazd na tra­sie lublin-biała pod­la­ska przez radzyń o godzi­nie 17:05 jest aktu­alny?

 • aaa1 pisze:

  Witam,
  o któ­rej są połą­cze­nia z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej, które nie zatrzy­mują się w Lubar­to­wie, Kocku, Radzy­niu… A naj­le­piej jakby jechał z Lublina do Bia­łej bez przy­stan­ków. Z góry dzię­kuję za info :)

 • Autobusiarz pisze:

  Sie­mano, orien­tuje sie ktos czy 3go nor­malny roz­klad jazdy? Niby nie jest nic napi­sane ale wole spy­tac :P

  • Adam pisze:

   Jest o tej godzi­nie bus z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina przez Radzyń Pod­la­ski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>